รายละเอียด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารายได้สร้างอาคารของภาควิชาสัตวบาลและสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภาควิชาสัตวบาล ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป

2. กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ช็อตกันสตาร์ท เวลา 12.00 น.

3. สถานที่แข่งขัน

สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา

4. วิธีการแข่งขัน

4.1 แข่งขันแบบ 36 System

4.2 หากมีเหตุต้องหยุดการแข่งขัน ให้ฟังสัญญาณ และมาร์คลุกเมื่อมีสัญญาณให้แข่งขันต่อได้

5. ประเภทการแข่งขัน

5.1 ประเภททีม ทีมละ 5 คน ไม่จำกัดเพศ

5.2 ประเภทบุคคล รวม ชาย หญิง

6. รางวัลการแข่งขัน

6.1 ประเภททีมมี 2 รางวัล

6.1.1 ทีมชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)

6.1.2 ทีมรองชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายฑิฆัมพร พิศาบดินทร์)

6.2 ประเภทบุคคล มี 3  ไฟล์ท

6.2.1 ไฟล์ท A (0-12) ชนะเลิศ Low Gross/ ชนะเลิศและรองชนะเลิศ Low Net

6.2.2 ไฟล์ท B (13-18) ชนะเลิศ Low Gross/ ชนะเลิศและรองชนะเลิศ Low Net

6.2.3 ไฟล์ท C (19-24) ชนะเลิศ Low Gross/ ชนะเลิศและรองชนะเลิศ Low Net

6.3 รางวัล Hole in One หลุมพาร์ 3

6.4 รางวัลใกล้ธง ทุกหลุม พาร์ 3

6.5 ของรางวัลจับสลาก

7. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: