การประชุมการเลี้ยงไส้เดือนในประเทศไทย

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลี้ยงไส้เดือนในประเทศไทย”

         ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเลี้ยงไส้เดือนในประเทศไทย”  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-16.30 น.    ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

              รับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โทร 0-2579-1120 พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันดังกล่าว หรือส่งมาที่ Fax 0-2579-1120 ต่อ 12

%d bloggers like this: