นิสิตสัตวบาล ผ่านเข้ารอบสุดท้่าย โครงการ “กล้าใหม่ใฝ่รู้”

  “สัตวบาล -เคยูนำความรู้ สู้วิกฤติ อุทกภัย”

          โครงการที่นิสิตภาควิชาสัตวบาล ได้มีแนวคิดในการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งนิสิตได้นำ   ความรู้ทางด้านสัตวบาล ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฏิีเศรษฐกิจพอเพียง”  จาก 729 โครงการที่ส่่งเข้าประกวด คัดเหลือเพียง 40 โครงการ และได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งทีมของเราสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 โครงการ ต่อจากนี้นิสิตจะได้รับเงินลงทุนในการปฏิบัติโครงการจากธนาคารไทยพาณิชย์ และการตัดสินรอบสุดท้ายจะตัดสินเมื่อโครงการสิ้นสุดร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม “สัตวบาล -เคยูนำความรู้ สู้วิกฤติ อุทกภัย” ของภาควิชาสัตวบาลต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: