เชิญร่วมฟังการสัมมนา เทคนิคการจัดการโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน

  ด้วยวิกฤตราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นมาก แต่สินค้าปศุสัตว์มีราคาต่ำ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างรุนแรง เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และหน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการจัดการโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน” โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ อาทิ ด้านการทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโปรตีน ตลอดจนเทคนิคการคำนวณสูตรอาหารเพื่อให้ต้นทุนต่ำลง ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาดังกล่าว และสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมงาน ในแบบตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมาที่ คุณพิชญา แซ่อึ้ง โทร 081-7196606 หรือ คุณเอกพล สีเทียวไท โทร 085-8261686 email: S.eakpol@hotmail.com โทรสาร 02-579112 ต่อ  12

ดาวน์โหลดใบสมัคร และสำรองที่นั่งได้ ที่นี่

One response to this post.

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย อาจารย์สอนสนุกมาก

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: