ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้า (โท-เอก) ปีการศึกษา 2556

รับปริญญารายชื่อผู้สมัคร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (รอบสอง) บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ (XA28)

ลำดับ

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

1

2556103575

   นางสาวพิริยาภรณ์  สังขปรีชา

2

2556103641

   นางสาวอังสุมา  แก้วคต

3

2556103838

   นางสาวศิริพร  นามเทศ

4

2556103875

   นางสาวอนัญพร  ศรีโคตร

5

2556103898

   นายวัลลภ  ภูโอบ

6

2556103941

   นายชัชวาล  แถวถาทำ

7

2556103950

   นายวิทยา  อิชยาวณิชย์

8

2556104385

   นายนัทนันทน์  สอนง่าย

9

2556104420

   นายบัญชา  ชุติมันตานนท์

10

2556104831

   นางสาวสุกัญญา  ใหม่ซ้อน

11

2556104874

   นางสาวนลวรรณ  บัวทรัพย์

ระดับปริญญาเอก คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ (XA28)

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

1

2556103632

    นายกนก เชาวภาษี

2

2556104202

    นายเจษฎา ศักดี

กำหนดการสอบ และรายละเอียด

วันเวลา: วันอังคารที่ 14 พ.ค. 56 เวลา 09.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ห้อง 712 (ชั้น 7) อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ: คุณฉันทนา สาฤกษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 02-5791120 ในวันและเวลาราชการ หรือ  Email : fagrcns@ku.ac.th


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: