ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2556

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2556
สอบในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน

1. นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น เลขที่ผู้สมัคร 2556200395

2. นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง เลขที่ผู้สมัคร 2556200416

ระดับปริญญาโท

1. นางสาวณัฐเรขา พลศิริ เลขที่ผู้สมัคร 2556200091

2. นางสาวสุภาลักษณ์ มากชุมพล เลขที่ผู้สมัคร 2556200098

3. นายนริทธิ์ แซ่โง้ว เลขที่ผู้สมัคร 2556200143

ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อมาพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: