สัมมนาวิชาการ: มาตรฐาน Global GAP/ ThaiGAP กับวงการปศุสัตว์ไทย

ฝ่ายวิชาการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐาน Global GAP/ThaiGAP กับวงการปศุสัตว์ไทย วันที่ 6 ธันวาคม 2556  อาคาร ศร. 2 ห้อง201 เวลา 13.00-16.00 น. 

วิทยากรผู้บรรยาย:

1. คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

2. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย

3. ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร

4. คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ฝ่ายประกันคุณภาพ ห้างแมคโคร

5. คุณยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ ผอ.สำนักรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ :  ดร.ศศิธร นาคทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตผลจากสัตว์

ดาวโหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ : //รายละเอียด//

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: