ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ ภาคต้น 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา สัตวศาสตร์ (XA28) ระดับปริญญาโท

รายชื่อมีดังต่อไปนี้
1. นายสราวุฒิ เกตุเกลี้ยง
2. นางสาวสุลิตา แพรอัตร์
3. นายเฉลิมเกียรติ ร่มโพธิ์ชัย
4. นางสาวกฤษณา อ่อนทอง
5. นายเชาวลิต ปลื้มใจ
6. นางสาวสุภาทิพย์ ยารังษี
7. นางสาวโญติกา สมถวิล
8. นางสาวสุวิภา บุตรราช
9. หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ
10. นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย
11. นายวิษณุ สุทธิวรรณ
12. นางสาวแวรูฮานา ฮะซา
13. นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
14. นางสาวภคมน พันธมนัสโสภา
15. นายจาตุรนต์ น้อยไพโรจน์
16. นายไพศาล ตั้งเกษมุกดา
17. นางสาวพุทธินันท์ รักบุญ
18. นางสาวชลลัดดา หารแก้ว
19. นายศุภลักษณ์ บัวที
20. นางสาวประภาลักษณ์ สมใจ

****สอบวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

2 responses to this post.

  1. เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปวันไหนคะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: