รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาโท
1. 2557100366 นายสราวุฒิ เกตุเกลี้ยง
2. 2557100453 นางสาวสุลิตา แพรอัตร์
3. 2557100713 นางสาวกฤษณา อ่อนทอง
4. 2557100779 นายเชาวลิต ปลื้มใจ
5. 2557100791 นางสาวสุภาทิพย์ ยารังษี
6. 2557100818 นางสาวโญติกา สมถวิล
7. 2557100892 นางสาวสุวิภา บุตรราช
8. 2557101388 นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย
9. 2557102353 นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
10. 2557102836 นางสาวชลลัดดา หารแก้ว

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่  24 มกราคม 2557

เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ภาควิชาสัตวบาล ตึกจรัด  สุนทรสิงห์

**  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย **

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: