ข่าวอบรม: สัมมนาทางวิชาการเรื่อง Nutrition and Feeding for Sustainable Livestock and Aquaculture

seminar09ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และ หน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ Evonik (Thailand) Ltd. เรื่อง Nutrition and Feeding for Sustainable Livestock and Aquaculture ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ. ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม // หนังสือเชิญ // ใบสมัคร pdf // ใบสมัคร docx //

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: