ประกาศคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสัตวบาล

ruminant ad

ด้วยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราเลขที่ 1606) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2543

1.2 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ โดยทำวิทยานิพนธ์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.3 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้

– TOEFL (Paper)                       คะแนนขั้นต่ำ 550

– TOEFL (CBT)                         คะแนนขั้นต่ำ 213

– TOEFL (IBT)                          คะแนนขั้นต่ำ 79-80

– IELTS                                 คะแนนขั้นต่ำ 6.5

– CU-TEP                                 คะแนนขั้นต่ำ 75

– KU-EPT                                 คะแนนขั้นต่ำ 65

– TOEIC                                   คะแนนขั้นต่ำ 700

1.4 ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ หรือทำงานวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างน้อย 3 ปี

 

2 วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โทรศัพท์ 02-5791120 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศ // ใบสมัคร // หนังสือรับรอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: