สัมมนาทางวิชาการ: Quality Control and Feed Milling Technology

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Quality Control and Feed milling Technology

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557  

โดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ Evonik (Thailand) Ltd.

(สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักการและเหตุผล  

การผลิตอาหารสัตว์นอกจากต้องจัดการให้อาหารมีโภชนะตามความต้องการของสัตว์ ผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ อาหารสัตว์ประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิด นอกจากวัตถุดิบหลักกลุ่มโปรตีนและพลังงานที่ใช้ปริมาณมาก เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง และปลาป่น ยังมีกลุ่มสารเสริมในอาหารที่ใช้ปริมาณน้อย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ และเอนไซม์ ซึ่งปัจจุบัน มีการใช้สารเสริมที่เป็นของเหลวผสมในอาหารมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในกระบวนการผสมและอัดเม็ดอาหาร จึงต้องผลิตให้อาหารมีความสม่ำเสมอ อีกทั้งยังต้องบริการจัดการให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน นอกจากนั้นอาหารสัตว์ยังต้องคงคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของโภชนะที่สัตว์จะได้รับ การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อรักษาคุณภาพจึงมีความจำเป็นและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และหน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Evonik (Thailand) Ltd.
จึงจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Quality Control and Feed milling Technology เพื่อนำเสนอกระบวนการและเทคนิคในการผลิตอาหาร และการใช้สารเสริมเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ดาวโหลดรายละเอียดและเอกสารได้ที่นี่ // เอกสารและใบสมัคร // ประกาศ //

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: