ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก 

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559101519

นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559100291

นายไสว คุ้มภัย

2.

2559100374

นางสาวโสธยา เทพณรงค์

3.

2559100405

นางสาวอโณทัย จิตมั่น

4.

2559100615

นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

5.

2559100926

นายนครินทร์ แสงจำปา

6.

2559100966

นายอุชุโรจน์ สกุลสุกใส

7.

2559100969

นางสาวศรีรักษ์ เรืองรักษ์

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 719 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: