ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)
กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559102772   นางสาวชนัดดา  สุวรรณวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3 2559102263   นายไสว  คุ้มภัย
4 2559102346   นางสาวกุลนาถ  ภัททานุวัตร์
5 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
6 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก
7 2559102555   นางสาวณิรชยา  ดอกรักกลาง

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: