ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล

คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

สอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อสกุล
1 2559200030 นายวัชระ           ยอดจันทร์ 
2 2559200067 นางสาวคัณฑิกา   น้อยโต
3 2559200083 นางสาวณิรชยา   ดอกรักกลาง
4 2559200224 นางสาวมัลลิกา   ชาญอักษร
5 2559200312 นายรณกร         เทียนทองถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: