กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง งานวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเกษตรกรไทย

l_jjfcbfg7iggc7f9g5b65bกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง งานวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเกษตรกรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีแนวคิดประดิษฐ์วัตถุดิบโปรตีนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่สามารถใช้ทดแทนแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนราคาสูง เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นำของเหลือทางการเกษตรที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำหรับมนุษย์ ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากของเหลือให้กลายเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง ผลิตจากกากมันสำปะหลังผสมร่วมกับน้ำกากผงชูรส โดยมีการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมสูงที่สุดในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ สามารถเพิ่มระดับโปรตีนของกากมันสำปะหลังได้สูงขึ้น จาก 2-3 เปอร์เซนต์ ให้สูงขึ้นถึง 25-30 เปอร์เซนต์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์โปรตีนแหล่งใหม่สำหรับเกษตรกร และศึกษาวิจัยต่อเนื่องเพื่อใช้สำหรับอาหารโคนม และ แพะขุน จนประสบผลสำเร็จ

866k9akdda68ej7kkh56k

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

ตามอ่านได้ที่ Linkนี้ http://www.komchadluek.net/news/agricultural/250716

15283994_10154289401194403_201813603842269757_n

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 11583 

สนใจติดต่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น

email: fagrptk@ku.ac.th

โทร 095-9523801

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: