ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560100469 นางสาวทิพย์วิมล อัครนิธิยานนท์     
2 2560100636 นางสาววิชญานันท์ นาคขาว
3 2560100730 นางสาวพรชนก ฝันเชียน
4 2560101052 นางสาวจริยา นาคฉายา
5 2560101283 นางสาวศิริพร หมั่นการ
6 2560101317 นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: