ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

 

ระดับปริญญาโท

 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560100636 นางสาววิชญานันท์ นาคขาว
2 2560101283 นางสาวศิริพร หมั่นการ
3 2560101317 นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

 

 

 

หมายเหตุ       หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณนิตยา  สุขจิตโต  โทร.02-5791120 ต่อ 11

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: