ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560200345 นางสาวปราณี ภิรมย์พุด

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ- สกุล
1 2560200011 นายพรเทพ พุทธนวงศ์
2 2560200015 นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ์
3 2560200016 นายเอกอดิศร คำพอง
4 2560200040 นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์
5 2560200048 นางสาวสโรชิตา แสงจง
6 256200049 นางสาวชมพูนุท จันทรานี
7 2560200225 นายณัฐดนัย ปฐมโยธิน
8 2560200250 นางสาวพงษ์สุดา เนียมหอม
9 2560200342 นางสาวอาเทตยา จั่นทอง
10 2560200348 นางสาวพสชนัน ฉางวัง

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

* หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ 02-5791120 ต่อ 25

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: