ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

            ชื่อ-สกุล

1

2560200345

นางสาวปราณี ภิรมย์พุด

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

             ชื่อ-สกุล

1

2560200011

นายพรเทพ พุทธนวงศ์

2

2560200015

นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ์

3

2560200016

นายเอกอดิศร คำพอง

4

2560200225

นายณัฐดนัย ปฐมโยธิน

5

2560200342

นางสาวอาเทตยา จั่นทอง

6 2560200348

นางสาวพสชนัน ฉางวัง

       ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

             เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: