ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่             เลขที่ผู้สมัคร                   ชื่อ-นามสกุล

  1.                2561101793           นายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ

                                                
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561                       เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย 

เบอร์โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1509  หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: