ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561

       ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร        ชื่อ-สกุล
ระดับปริญญาเอก

           1

2561102267  นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
 **ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

           1 2561101984  นางสาวสโรชิตา  แสงจง
           2 2561102249  นางสาวพลอย ถวัลย์เสรี
           3 2561102496  นายพิพากษา มาลา
           4 2561102578  นางสาวพัชรภรณ์ สุวรรณสิงห์

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

                  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*โปรดแต่งกายสุภาพ และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

*หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1509 หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: