ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

 

ระดับปริญญาโท

 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560100636 นางสาววิชญานันท์ นาคขาว
2 2560101283 นางสาวศิริพร หมั่นการ
3 2560101317 นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

 

 

 

หมายเหตุ       หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณนิตยา  สุขจิตโต  โทร.02-5791120 ต่อ 11

 

Advertisements

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560100469 นางสาวทิพย์วิมล อัครนิธิยานนท์     
2 2560100636 นางสาววิชญานันท์ นาคขาว
3 2560100730 นางสาวพรชนก ฝันเชียน
4 2560101052 นางสาวจริยา นาคฉายา
5 2560101283 นางสาวศิริพร หมั่นการ
6 2560101317 นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

ประกาศ: ภาควิชาสัตวบาล รับจัดทำกระเช้าไข่ไก่สด เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2560

ภาควิชาสัตวบาล รับจัดทำกระเช้าไข่ไก่สด เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2560

เนื่องในวาระปีใหม่ที่จะถึงนี้ ภาควิชาสัตวบาลได้จัดกระเช้าไข่ไก่สด คุณภาพดี หลากหลายรูปแบบ ราคาย่อมเยา

ในราคา 130 ,  150   และ 350 บาท

 

หากสนใจติดต่อ 

ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

โทร 02-5798525, 02-5791120 ต่อ 11 โทรภายใน 1344,1349

new-year-gift-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง งานวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเกษตรกรไทย

l_jjfcbfg7iggc7f9g5b65bกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง งานวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเกษตรกรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีแนวคิดประดิษฐ์วัตถุดิบโปรตีนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่สามารถใช้ทดแทนแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนราคาสูง เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นำของเหลือทางการเกษตรที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำหรับมนุษย์ ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากของเหลือให้กลายเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง ผลิตจากกากมันสำปะหลังผสมร่วมกับน้ำกากผงชูรส โดยมีการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมสูงที่สุดในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ สามารถเพิ่มระดับโปรตีนของกากมันสำปะหลังได้สูงขึ้น จาก 2-3 เปอร์เซนต์ ให้สูงขึ้นถึง 25-30 เปอร์เซนต์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์โปรตีนแหล่งใหม่สำหรับเกษตรกร และศึกษาวิจัยต่อเนื่องเพื่อใช้สำหรับอาหารโคนม และ แพะขุน จนประสบผลสำเร็จ

866k9akdda68ej7kkh56k

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

ตามอ่านได้ที่ Linkนี้ http://www.komchadluek.net/news/agricultural/250716

15283994_10154289401194403_201813603842269757_n

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 11583 

สนใจติดต่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น

email: fagrptk@ku.ac.th

โทร 095-9523801

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อสกุล
1 2559200067 นางสาวคัณฑิกา   น้อยโต
2 2559200083 นางสาวณิรชยา   ดอกรักกลาง
2 2559200224 นางสาวมัลลิกา   ชาญอักษร
3 2559200312 นายรณกร         เทียนทองถาวร

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน 2559

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

 

หมายเหตุ       หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณนิตยา  สุขจิตโต (02-5791120)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล

คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

สอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อสกุล
1 2559200030 นายวัชระ           ยอดจันทร์ 
2 2559200067 นางสาวคัณฑิกา   น้อยโต
3 2559200083 นางสาวณิรชยา   ดอกรักกลาง
4 2559200224 นางสาวมัลลิกา   ชาญอักษร
5 2559200312 นายรณกร         เทียนทองถาวร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2559102772   นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

 

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2. 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3. 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
4. 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***