การตัดสิน

ประเภททีม

1. ทีมที่มีคะแนนสุทธิดีที่สุด 4  คน รวมกันน้อยที่สุด (Net Score) เป็นทีมชนะเลิศ

2. ในกรณีที่คะแนนรวมสุทธิเท่ากัน ทีมที่มีแต้มต่อรวมกัน 4 คน น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

ประเภทบุคคล

1. ประเภทไม่คิดแต้มต่อ (Gross Score) ผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ หากคะแนนสุทธิเท่ากัน ผู้ที่มีแต้มต่อมากกว่าเป็นผู้ชนะ หากแต้มต่อเท่ากันไม่เปรียบเทียบคะแนนหลุมต่อหลุม โดยเริ่มนับที่หลุม 18 เป็นต้นไป

2.  ประเภทคิดแต้มต่อ (Net Score) ผู้ที่ทำคะแนนสุทธิน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ หากคะแนนสุทธิเท่ากันให้ตัดสินผู้ที่ถือแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ กรณีแต้มต่อเท่ากันให้เปรียบเทียบคะแนนหลุมต่อหลุมเริ่มนับที่หลุม 18 เป็นต้นไป

รางวัลโฮลอินวัน

หากมีผู้ทำรางวัลในหลุมใดหลุมหนึ่งมากกว่า 1 คน จะแบ่งรางวัลตามสัดส่วน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: