รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บัณฑิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก.

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิในการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก

โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่  18  มกราคม 2556

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ภาควิชาสัตวบาล ชั้น 3 ตึกจรัด  สุนทรสิงห์

1. ระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานและสอบสัมภาษณ์

2. ระดับปริญญาโท  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาเอก 3 คน

1. นางสาวทวิรัตน์   ก้อนเครือ

2. นายดนัย  จัตวา

3. นางสาวสุภารักษ์  คำพุฒ

 

ระดับปริญญาโท 11 คน

1. นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข

2. นายสมา   แก้วเวียงเดช

3. นางสาวธิรารัตน์   แซ่เตียว

4. นางสาวกนกอร  นนท์ศิริ

5. นางสาวธนาทิพย์  ลาสะอาด

6. นางสาวน้ำทิพย์  จิรัฐติกาลพันธุ์

7. นางสาวชญานิษฐ์  นิยม

8. นางสาวนุชชัญญา   เฉลิมชาติ

9. นางสาวชไมพร   ใจภิภักดิ์

10. นางสาวศศิ   วิมล

11. นางสาวกมลเนตร  ช่วงภักดี

 

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ คุณนิภารัตน์ 02-5791120

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: