ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ระดับปริญญาโท

สอบวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

2557103104

นางสาวโญติกา สมถวิล

2557103125

นายเก่งกาจ เพียรตั้งกิจเจริญ

2557103126

หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ

2557103169

นางสาวมนัสชนก หลวงชนะ

2557103208

นางสาวพุทธินันท์ รักบุญ

2557103283

นางสาวพิชญ์สิรี ศิริมาตย์

2557103559

นางสาวพัชรีกร วันศุกร์

2557103703

นางสาวปัณณทัศน์ ผ่านภพ

2557103740

นางสาวชุดาพรรณ พ่วงขำ

2557103757

นางสาวสุธีรา กันจู

2557103919

นางสาวภรรษพร ณ สงขลา

2557103990

นางสาวจิราวรรณ สกุลเจริญ

2557104148

นางสาวจิราภรณ์ มารยาท

2557104305

นางสาวพัชรีภรณ์ ธิโกศรี

2557104310

นางสาวพิชญา สาระรักษ์

2557104596

นางสาวสถิตย์ภรณ์ คำลี

2557104659

นายภูมิรวิน พบลาภ

****กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: