ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

                                         รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

                                 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

                                              ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ระดับปริญญาเอก 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2560102786  นางสาววรรณพร  จิรารัตน์

 

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2560101822  นางสาวทิพย์วิมล  อัครนิธิยานนท์
2. 2560102311  นางสาวศุภรัตน์    บุญสุข

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: