ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2556

วชิรานุสรณ์ เกษตรรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 28

ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร ประจำภาคต้น (รอบสอง)  ปีการศึกษา 2556

 

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

1

2556103632

นายกนก  เชาวภาษี

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

1

2556103641

นางสาวอังสุมา  แก้วคต

2

2556103838

นางสาวศิริพร  นามเทศ

3

2556103941

นายชัชวาล  แถวถาทำ

4

2556103950

นายวิทยา  อิชยาวณิชย์

5

2556104385

นายนัทนันทน์  สอนง่าย

6

2556104831

นางสาวสุกัญญา ใหม่ซ้อน

7

2556104874

นางสาวนลวรรณ  บัวทรัพย์

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม 2556

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ภาควิชาสัตวบาล ชั้น 3 ตึกจรัด  สุนทรสิงห์

ระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานและสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: